header banner
Default

Als je begin 2021 een europunt stak in bitcoin, ethereum, dogecoin of shiba inu en het deze week verkocht, zou je zoveel rendement hebben gemaakt


Table of Contents

  Gelijknamig aan het welbekende hondenras, werd shibu inu gelanceerd als parodie op dogecoin. In het begin van dit jaar had nog vrijwel niemand van deze cryptocurrency gehoord, al kwam daar na enkele maanden snel verandering in.

  Shiba Inu is de hoogste stijger in deze lijst, gezien de waarde in 2021 met 67.424.657 procent is gestegen. De gelukkigen die op 1 januari 1.000 euro in deze munt hadden geïnvesteerd, zouden nu een ongerealiseerd vermogen van 67.424.657.000 (67.4 miljard) euro hebben.

  Het moment dat een cryptocurrency een nieuw record breekt is allesbehalve zeldzaam te noemen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen het gevoel krijgen te laat zijn om nog in te stappen. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

  Cryptocurrencies worden pas sinds korte tijd geadopteerd door grote bedrijven en invloedrijke personen. Er kan dus nog ontzettend veel gebeuren, en dat zou nog van grote invloed kunnen zijn op de koerswaarde van cryptovaluta.

  Natuurlijk zou ook het tegenovergestelde kunnen gebeuren. Crypto is een volatiele markt die in zijn kinderschoenen staat. Er bestaat altijd een reële kans dat je het geld dat je inlegt verliest, net als bij ieder ander beleggingsproduct.

  Het kopen van crypto is gelukkig niet lastig. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij een crypto exchange als LiteBit, waar alle cryptocurrencies die hierboven zijn besproken te koop zijn.

  Sources


  Article information

  Author: Melissa Murphy

  Last Updated: 1702866841

  Views: 1053

  Rating: 4.2 / 5 (76 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Melissa Murphy

  Birthday: 1968-12-22

  Address: 40234 Ryan Brooks, New Maryfort, ME 33877

  Phone: +4316009248893785

  Job: Web Designer

  Hobby: Card Games, Archery, Playing Guitar, Fishing, Beer Brewing, Writing, Animation

  Introduction: My name is Melissa Murphy, I am a talented, Adventurous, Open, rare, rich, tenacious, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.