header banner
Default

"Bitcoin zou in de nabije toekomst kunnen verdwijnen"


Eswar Prasad vertelde eerder deze maand aan de CNBC dat de Bitcoin misschien niet zo lang meer mee gaat.


Onzekere toekomst

De toekomst van de Bitcoin is niet zeker. Een academicus heeft er nu zelfs voor gewaarschuwd dat ‘s werelds populairste crypto valuta in de nabije toekomst zou kunnen verdwijnen.

Eswar Prasad, senior professor internationaal handelsbeleid aan de Cornell University, vertelde eerder deze maand het volgende aan CNBC.

“De Bitcoin zelf gaat misschien niet zo lang meer mee.”

De prijs van Bitcoin is de afgelopen jaren zeer volatiel geweest. In de afgelopen maand is de prijs van de token gedaald van ongeveer $58.000 tot minder dan $46.000.

Terwijl er vroeger slechts een paar crypto valuta’s waren, zijn er tegenwoordig duizenden. Sommige zijn nuttiger en milieuvriendelijker dan de Bitcoin.

“Bitcoin’s gebruik van de blockchain technologie is niet erg efficiënt.” Aldus Prasad.

De crypto valuta gebruikt een validatiemechanisme voor transacties dat milieuvernietigend is. De ecologische voetafdruk van Bitcoin is groter dan heel Nieuw-Zeeland. Daarnaast schaalt het niet erg goed op volgens hem.


Concurrentie van andere munten

Prasad zei dat sommige van de nieuwere crypto’s de blockchain technologie veel efficiënter gebruiken dan Bitcoin. Hij gelooft dat de blockchain technologie fundamenteel transformerend zal zijn in de manier waarop financiën worden gedaan en in de manier waarop we onze dagelijkse transacties uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het kopen van een huis of het kopen van een auto.

“Aangezien de Bitcoin niet goed werkt als ruilmiddel, denk ik niet dat het een andere fundamentele waarde zal hebben dan beleggen. Crypto valuta hebben ervoor gezorgd dat centrale banken nadenken over het uitgeven van digitale versies van hun eigen valuta. Aldus Prasad.

Hij voegde eraan toe dat dergelijke digitale valuta nuttig kunnen zijn, omdat ze een goedkope betalingsoptie kunnen bieden waar iedereen toegang toe heeft. Hierdoor zal de financiële stabiliteit toenemen.

“Bitcoin heeft echt een revolutie veroorzaakt die ons allemaal direct of indirect ten goede kan komen”.

Sources


Article information

Author: Rachel Hughes DDS

Last Updated: 1702645562

Views: 726

Rating: 4.1 / 5 (93 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rachel Hughes DDS

Birthday: 2001-01-08

Address: 0769 Nicholas Trail Apt. 774, Grahamside, ND 40741

Phone: +4476846015437015

Job: Article Writer

Hobby: Lock Picking, Web Development, Running, Surfing, Painting, Motorcycling, Card Games

Introduction: My name is Rachel Hughes DDS, I am a risk-taking, courageous, unwavering, dedicated, resolved, proficient, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.