header banner
Default

Se på tallene: tjener du over gjennomsnittet?


Table of Contents

  Danskerne har nydt godt af en solid indkomstfremgang i 2016, viser nye tal.

  Den gennemsnitlige dansker kunne hive 312.600 kroner hjem før skat i 2016. Det er 1,5 procent mere end sidste år, viser nye data fra Danmarks Statistik.

  I snit lå danskernes husstandsindkomst på 501.471 kroner før skat sidste år, men der er stor spredning i, hvilke typer familier der får flest penge ind på kontoen.

  Danskerne har fået flere penge mellem hænderne

  Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank

  Lever du sammen med en partner og har børn, er der større chance for, at du tjener mere end gennemsnittet, når løn, overførsler, pensionsudbetalinger og aktieindkomst indgår i regnestykket. Parfamilier med børn havde sidste år en samlet indkomst på 911.776 kroner før skat i gennemsnit, mens par uden børn trak en samlet husstandsindkomst hjem på 625.028 kroner før skat.

  Singler må nøjes med mindre. En husstand med en enlig med børn tjente 428.697 kroner før skat, mens singler uden børn fik 270.572 kroner i 2016.

  Geografisk set er der større indkomster at hente i København og Nordsjælland, mens Nordjylland er den region, hvor indkomsten er lavest ifølge Danmarks Statistik.

  Fordi inflationen har været forsvindende lille, kan de stigende indkomster også mærkes af borgerne.

  - Danskerne har fået flere penge mellem hænderne. Fordi priserne nærmest ikke steg, blev indkomstfremgangen heller ikke ædt op af stigende priser, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, til TV 2.

  Korrigeret for prisudviklingen er den gennemsnitlige indkomst vokset med 5.300 kroner før skat.

  De stigende indkomster betyder også, at privatforbruget vokser. Modsat i bobleårene i 00’erne er fremgangen i dag i høj grad drevet af højere realindkomster frem for øget gældsætning, som vi så dengang, peger Louise Aggerstrøm Hansen på.

  Sources


  Article information

  Author: Julie Martinez

  Last Updated: 1703535241

  Views: 1167

  Rating: 4.3 / 5 (102 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Julie Martinez

  Birthday: 1957-02-07

  Address: 08633 Travis Stream, Curtischester, LA 38225

  Phone: +4321139659707588

  Job: Real Estate Agent

  Hobby: Calligraphy, Video Editing, Skiing, Swimming, Soccer, Tea Brewing, Raspberry Pi

  Introduction: My name is Julie Martinez, I am a Open, skilled, forthright, ingenious, bold, intrepid, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.