header banner
Default

Nykredit gør det endnu mere attraktivt at spare op ved at give alle privatkunder en rente på mindst 1% på deres indlån


Nu bliver det endnu mere attraktivt at være bankkunde i foreningsejede Nykredit Bank. Derfor kan alle kunder i Nykredit Bank nu se frem til at få en højere rente på alle indlåns- og opsparingskonti. Det sker efter, at Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken i går har besluttet at hæve den ledende indlånsrente med 0,25%.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tilbyde alle kunder i Nykredit Bank – uanset engagement – at de kan få minimum 1% på deres indlån. Nykredit Bank er foreningsejet, og det er centralt for os at drive en bank, der er til gavn for vores kunder. Derfor gør vi det nu endnu mere attraktivt for kunderne at spare op til grønne formål, boligkøb eller andre formål – og ikke mindst vise kunderne, hvad vi som foreningsejet bank kan gøre for dem,” siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

Som den eneste af de større banker har Nykredit siden marts tilbudt en positiv rente til alle bankkunder. Ligesom Nykredit Bank også var den første bank til at gå helt væk fra negative renter i juli 2022.

Stærke opsparingsprodukter til bolig og grønne formål

VIDEO: Det evige refrenget
Nøkken - Topic

Med fokus på boligejerne og den grønne omstilling skal det også være attraktivt at spare op til grønne formål. Derfor kan Nykredit Bank med den seneste rentejustering tilbyde kunderne op til 4% i rente inkl. rentebonus på både Grøn Opsparing og BoligOpsparing.

”I Nykredit ønsker vi at gøre, hvad vi kan for at understøtte den grønne omstilling. Vi vil gøre det billigere og nemmere for kunderne at træffe grønne valg. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi også kan tilbyde kunderne stærke opsparingsprodukter, som bl.a. giver op til 4% i rente på vores grønne opsparing,” siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

Med Grøn Opsparing kan man opnå bonusrenten, hvis opsparingen bruges på grønne formål. Det kan f.eks. være ved køb af en elbil eller energirenoveringer af boligen. Med BoligOpsparing får man bonusrenten på 2,25%, hvis man bruger opsparingen til at finansiere et boligkøb via Nykredit.

Renten hæves på BoligOpsparing og Grøn Opsparing med 0,75% til 1,75% på de første 300.000 kr. Hertil kommer en rentebonus på 2,25%. Altså vil det samlet set være muligt at opnå en rente på 4,00% af de første 300.000 kr.

For kunder, der har deres daglige økonomi og boligfinansiering i Nykredit, bliver renten på indlån hævet 0,75% til 1,50%. For kunder, der ikke har deres daglige økonomi eller alene bruger Nykredit til enkelte finansielle tjenester, vil renten blive hævet med 0,75% til 1,00%.

Renten vil også blive hævet på Nykredits forskellige opsparingsløsninger. På OpsparingsKonto bliver renten hævet med 0,75% til 1,75% på de første 100.000 kr. Hvis man har mere end 100.000 kr. stående, bliver renten hævet med 1,00% til 2,50%.

Grøn Opsparing, BoligOpsparing og OpsparingsKonto er uden binding. Derfor kan man som kunde frit indsætte og hæve af de opsparede midler.

På udlånssiden holdes renten i første omgang i ro på boliglån, andelsboliglån og Friværdikonto. Derudover hæves renten på Grønt BoligLån med 0,75%, mens billån og øvrige udlån hæves med 1,00%.

For erhvervskunder hæves renten på indlån til en samlet rente på 0,50%. Den variable udlånsrente til erhvervskunder hæves med 1,00%.

De nye rentesatser for indlån gælder fra den 18. september 2023, mens de nye satser for udlån gælder fra den 13. november 2023. Nykredit Bank vil i den kommende tid kontakte kunder for at informere om de nye rentesatser.

Hvis du vil høre mere, kan du blive kontaktet af en rådgiver via knappen herunder.

Sources


Article information

Author: Jose Myers

Last Updated: 1702554603

Views: 1059

Rating: 3.9 / 5 (80 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jose Myers

Birthday: 1998-10-01

Address: 2754 Robinson Underpass, New Aaronhaven, IN 54054

Phone: +4378617961926897

Job: Article Writer

Hobby: Stamp Collecting, Video Editing, Card Collecting, Skateboarding, Painting, Sailing, Table Tennis

Introduction: My name is Jose Myers, I am a enterprising, Open, apt, Colorful, spirited, transparent, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.